SÅNGER

978-91-89154-45-2

25 ryska sånger innehåller noter med ackordanalyser. De ryska texterna återges dels med ryska bokstäver, dels transkriberade till vårt alfabet. Boken innehåller också textnära översättningar rad för rad och kommentarer till sångerna. Den är rikt illustrerad i färg.