GYMNASIET/VUX

Trojka-Da 1 Textbok (ISBN 9789189154285)

www.bokus.com/9789189154285
www.adlibris.com/se/9789189154285

120+2 s. 2 uppl. 2 tryckn. 2014

Cd till d:o (ISBN 9789189154193)

www.bokus.com/9789189154193
www.adlibris.com/se/9789189154193

Trojka-Da är en grundkurs i ryska i två delar. Avsedd för: gymnasium och vuxenutbildning. Trojka-Da 1 Textbok innehåller lättillgängliga texter över vardagliga ämnen. De utvecklar ett basordförråd och grammatiken byggs upp långsamt men säkert. Till varje stycke finns fördjupande realiainformation på svenska. Boken innehåller styckeordlistor och alfabetisk ordlista och ett avslutande litet realialexikon. Grammatikhänvisningar till Rysk minigrammatik.

Trojka-Da 1 Övningsbok (ISBN 9789189154186)

www.bokus.com/9789189154186
www.adlibris.com/se/9789189154186

140+1+14 s. 2 tryckn. 2005

Trojka-Da 2 Textbok (ISBN 9789189154209)

www.bokus.com/9789189154209
www.adlibris.com/se/9789189154209

128+1 s. 2 tryckn. 2012

Cd till d:o (ISBN 9789189154223)

www.bokus.com/9789189154223
www.adlibris.com/se/9789189154223

Trojka-Da är en grundkurs i ryska i två delar. Avsedd för: gymnasium och vuxenutbildning.

Trojka-Da 2 Textbok omfattar 13 bastexter och 5 längre lästexter. Insprängt mellan de ryska texterna finns realiaavsnitt på svenska. Den alfabetiska rysk-svenska ordlistan upptar hela ordförrådet i Trojka-Da 1 och 2 st. 1–13.

Trojka-Da 2 Övningsbok (ISBN 9789189154230)

www.bokus.com/9789189154230
www.adlibris.com/se/9789189154230

111+1+14 s. 2 tryckn. 2012

Lämna ett svar