ALLMÄN GRAMMATIK

Grammatiskt ABC grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier (tillsammans med G. Florby) (ISBN 9789189154353)

www.bokus.com/9789189154353
www.adlibris.com/se/9789189154353

72+2 s. 4 uppl. 2 tryckn. 2014

Grammatiskt ABC är skriven med utgångspunkt i vad som brukar kallas ”den traditionella skolgrammatiken”. Det är just den grammatiska bakgrund som en språkstuderande förväntas föra med sig i bagaget från gymnasiet. Eftersom det i verkligheten inte alltid är så, har vi skrivit den här boken. Den är alltså ingen handbok i allmän lingvistik utan precis vad titeln säger – ett grammatiskt ABC som sammanfattar det grammatiska stoff som man måste behärska för att kunna bedriva meningsfulla studier i ett främmande språk.

I modern språkvetenskap är gränsen mellan morfologi och syntax ofta flytande. Här behålls den traditionella uppdelningen i formlära och syntax, eftersom det är så grammatiken brukar presenteras i skolan.

Grammatiskt ABC består av två delar. Den första delen presenterar grunderna av den allmänna grammatiken: ordklasser, satsdelar, fraser och satser. Exemplen är mest hämtade från svenskan men vi har också tagit med en hel del engelska exempel. Eftersom engelska ju är det enda främmande språk som är obligatoriskt i svensk skola får det bli en inkörsport till kontrastiva resonemang.

Bokens andra del utgörs av ett lingvistiskt minilexikon – en alfabetisk lista med förklaringar av ett antal centrala termer och begrepp som inte har diskuterats i den inledande delen. Sist kommer övningsfrågor med facit.

Lämna ett svar