ORDLISTOR OCH MINILEXIKON

Tusen och ett ord. Rysk-svenskt/svensk-ryskt minilexikon (ISBN 9789189154339)

www.bokus.com/9789189154339
www.adlibris.com/se/9789189154339

92+2 s. 3 uppl. 2007

Tusen och ett ord omfattar ett ryskt basordförråd om cirka 1200 ord. Innehåller dels en rysk-svensk ordlista med grammatisk information, dels en svensk-rysk ordlista. Boken inleds med korta avsnitt om hur ryska ord är uppbyggda och om hur man utnyttjar ett lexikon. Utmärkt som livräddare vid läsning av Ryska texter men också bra komplement till nybörjarböcker. Minilexikonet baserar sig dels på ryska frekvenslexika, dels på ordförrådet i ett antal svenska läromedel i ryska. Avsedd för: studenter på universitetens grundkurser för repetition och komplettering av gymnasiets ordförråd. Även för gymnasiestadiet och cirkelverksamhet och för effektiv lexikonträning.

 

1200 ryska ord till vardags (utöver basordförrådet om 1200 ord i Fält, Tusen och ett ord)

www.bokus.com/9789189154391
www.adlibris.com/se/9789189154391

32+1 s. 1 uppl. 2015

1200 ryska ord till vardags är inte ett lexikon; boken är en ordlista som tar upp sådana ryska ord som ligger utanför det rena basordförrådet men som kan vara nyttiga och intressanta att ta till sig ganska tidigt i ryskstudierna.
Du förutsätts ha grundläggande kunskaper i rysk ordbildning och grammatik. Därför ges bara en minimal grammatisk information om de ryska orden.

333 ryska verb (ISBN 9789189154001)

www.bokus.com/9789189154001
www.adlibris.com/se/9789189154001

51+2 s. 2 tryckn. 2005

333 ryska verb har översättningar och kommentarer på svenska. Den har utprovats tillsammans med flera årgångar studenter på A-nivån. I inledningen sammanfattas den ryska verbläran. Nio grafiskt åskådliga modeller ges för hur verben böjs. För varje verb anges särskilt speciella oregelbundenheter och svårigheter. Vidare ges den svenska grundbetydelsen och ett kort ryskt exempel på användningen följt av svensk översättning. Ett index gör det lätt att hitta det verb man söker. Avsedd för: universitetens introduktionskurser och A-nivå; även för gymnasium och kursverksamhet.

Rysk miniordlista för turisten (ISBN 9789189154407)

www.bokus.com/9789189154407
www.adlibris.com/se/9789189154407

8+2 s. 1 uppl. 2015

Rysk miniordlista för turisten innehåller precis vad namnet säger:
vardagsfraser räkneord
turisttermer bank, post
affärsord telefon, läkare
restaurangtermer veckodagar
maträtter färger
Alla ord har en lättfattlig uttalsanvisning à la Systembolaget.

 

Lämna ett svar