GRAMMATIK

Ryskt vademecum. En praktisk handbok i rysk grammatik och fraseologi  (ISBN 9789189154520)

www.bokus.com/9789189154520
www.adlibris.com/se/9789189154520

Ryskt vademecum är tillsammans med Kort rysk grammatik och Övningsbok i rysk grammatik den perfekta kombinationen för den som vill lära sig ryska. Ryskt vademecum presenterar den ryska grammatiken utifrån olika situationer som man kan hamna i. Den är en brygga mellan teori och praktik.

160 s. 1 uppl. 2021

Kort rysk grammatik (ISBN 9789189154278)

www.bokus.com/9789189154278
www.adlibris.com/se/9789189154278

192+2 s. 3 uppl. 2 tryckn. 2014

Kort rysk grammatik innehåller den grundläggande grammatik som behövs för studier på universitetens A-nivå. Den är också lämplig för universitetens introduktionskurser och avancerade gymnasister. Till grammatiken finns Övningsbok i rysk grammatik med utförligt facit, pedagogiska översikter och kommenterande avsnitt. Avsedd för: termin 1 (från noll) och 2 vid universiteten eller motsvarande.

Övningsbok i rysk grammatik. Grammatiska övningar och kommentarer med hänvisningar till Kort rysk grammatik (ISBN 9789189154292)

www.bokus.com/9789189154292
www.adlibris.com/se/9789189154292

148+1+61 s. 2 uppl. 2006

Övningsbok i rysk grammatik är mer än en övningsbok i rysk grammatik. Den innehåller övningar på allt stoff i Kort rysk grammatik; pedagogiska översikter över funktionerna hos olika kasus, prepositionernas användning, verbaspekter, particip och gerundier; kommenterande avsnitt om kasus, verb+preposition+kasus, direkt och indirekt tal, verbens aspekter.

Utförligt facit i separat häfte.

Avsedd för: termin 1 (från noll) och 2 vid universiteten eller motsvarande.

Rysk minigrammatik (ISBN 9789189154346)

www.bokus.com/9789189154346
www.adlibris.com/se/9789189154346

48+2 s. 2 uppl. 2009

Rysk minigrammatik sammanfattar det grammatiska stoffet i Trojka-Da 1 och 2. Avsedd för: gymnasium och vuxenutbildning.

Den ger på 48 sidor precis så mycket grammatik som krävs för att man ska kunna ta sig fram i enkla texter. Formatet är sådant att man alltid kan ha den tillhands för kontroll även längre fram i studierna.

333 ryska verb (ISBN 9789189154001)

www.bokus.com/9789189154001
www.adlibris.com/se/9789189154001

51+2 s. 2 tryckn. 2005

333 ryska verb har översättningar och kommentarer på svenska. Den har utprovats tillsammans med flera årgångar studenter på A-nivån. I inledningen sammanfattas den ryska verbläran. Nio grafiskt åskådliga modeller ges för hur verben böjs. För varje verb anges särskilt speciella oregelbundenheter och svårigheter. Vidare ges den svenska grundbetydelsen och ett kort ryskt exempel på användningen följt av svensk översättning. Ett index gör det lätt att hitta det verb man söker. Avsedd för: universitetens introduktionskurser och A-nivå; även för gymnasium och kursverksamhet.

Lämna ett svar