INTENSIVKURSER

Från A till Ä. Ryska bokstäver och ljud via internationella ord (ISBN 9789189154032)

www.bokus.com/9789189154032
www.adlibris.com/se/9789189154032

21+2 s. 2 uppl. 2 tryckn. 2011

Från A till Ä är den första boken i läroboksserien Da!

Serien innehåller också Intensivryska, Vardagsryska, Kort rysk grammatik, Övningsbok i rysk grammatik och 333 ryska verb. För gymnasiet finns serien Trojka-Da! Den går mycket långsammare fram än Intensivryska. och Vardagsryska.

I fyra avsnitt introduceras de ryska bokstäverna successivt (i tryckstil, skrivstil och fonetisk skrift). Först kommer de som förekommer även i svenskan, sedan de övriga. Ordmaterialet utgörs helt av internationella ord i ryskan. Eftersom inga ordförklaringar krävs kan man här koncentrera sig på alfabetet och uttalet. Utöver alfabetet och ljuden lär man sig något hundratal ord – utan besvär eftersom de är internationella. Några enkla grammatiska regler slinker också med.

Avsedd för: den som från noll vill lära in det ryska alfabetet och uttalet av hundratalet exempelord.

Finns även med cd-skiva (ISBN 9789189154384).

www.bokus.com/9789189154384
www.adlibris.com/se/9789189154384

Intensivryska. Grundkurs i ryska med inriktning på läsförståelse (ISBN 9789189154544) 

www.bokus.com/9789189154544
www.adlibris.com/se/9789189154544

160+2 s. 4 uppl. 2 tryckn.  2024

Finns inspelad på cd-skiva (ISBN 9789189154360)

www.bokus.com/9789189154360
www.adlibris.com/se/9789189154360

Intensivryska är en grundkurs i ryska med inriktning på läsförståelse. Det är en mycket koncentrerad introduktionskurs i språket. Grammatikhänvisningar finns till Kort rysk grammatik. Boken innehåller texter, ordlistor, grammatikrutor som förklarar nya ord samt övningar med facit. Texterna är uppbyggda kring centrala teman som Europas geografi, Ryssland, Moskva, S:t Petersburg, rysk press, etermedia etc. Som motiverande inslag ingår korta dialoger av vardagskaraktär. För den som utöver läskunkaper vill lära sig tala språket finns Vardagsryska som följer Intensivryska helt vad beträffar den grammatiska inlärningsgången. Avsedd speciellt för: den som läst lite ryska tidigare men behöver repetera för att så snabbt som möjligt kunna läsa autentiska texter.

Vardagsryska (ISBN 9789189154490)

www.bokus.com/9789189154490
www.adlibris.com/se/9789189154490

104+2 s. 3 uppl. 2019

Finns inspelad på cd-skiva (tillsammans med Från A till Ä) (ISBN 9789189154377).

www.bokus.com/9789189154377
www.adlibris.com/se/9789189154377

Vardagsryska har samma grammatiska struktur som Intensivryska men kan mycket väl användas fristående som komplettering till annat läromedel. Grammatikhänvisningar finns till Kort rysk grammatik.

Innehållet är dialogtexter och övningar av vardagskaraktär som är inriktade på det talade språket.

Avsedd för: att komplettera Intensivryska eller som fristående komplement till valfri nybörjarkurs.

Lämna ett svar