VETENSKAPLIGT

I SERIEN STUDIA SLAVICA UPSALIENSIA:

Compounds in contact: a study of compound words with special reference to the Old Slavonic translation of Flavius Josephus’ Περὶ τοû  ’Ιουδαϊκοû πολέμου. 168 s. 1990. Studia Slavica Upsaliensia 0562-3030 ; 28 (ISBN 9155426417)
Finns hos Scripta textproduktion.

I SERIEN UPPSALA SLAVIC PAPERS:

The Compoundness of Compounds. Preliminaries to a Study of Slavonic Compounds Words.109 s. 1990. Uppsala Slavic Papers 0348-3436 ; 18 (ISBN 9150608347)
Finns hos Scripta textproduktion.

An Index to the Compound Words in Flavius Josephus’ Περὶ τοû  ’Ιουδαϊκοû πολέμου in Its Greek and Slavonic Versions. 224 s. 1990. Uppsala Slavic Papers 0348-346 ; 19 (ISBN 9150608355)
Utgången

Snövit och de sju färgerna. En studie i färgord, särskilt i de slaviska språken. 144 s. 1995. Uppsala Slavic Papers 0348-3436 ; 22 (ISBN 9155411208)
Finns hos Scripta textproduktion.

I TIDSKRIFTEN SLOVO. JOURNAL OF SLAVIC LANGUAGES, LITERATURES AND CULTURES (ISSN 2001-7395):

Lämna ett svar